การทำสวน

พันธุ์มะเขือที่ให้ผลผลิตสูง

มะเขือยาวเป็นผักที่ไม่มีใครเทียบ มีโปรตีนแร่ธาตุและเส้นใยจำนวนมาก ดังนั้นจึงถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์อาหารและมีคุณค่าสำหรับรสชาติ ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเขือม่วงเป็นที่รู้จักในระดับมืออาชีพมากกว่าผักชนิดอื่น ๆ พันธุ์พืชป่าพบได้ในอินเดียเอเชียใต้และตะวันออกกลาง ชื่อวิทยาศาสตร์ของมะเขือยาวเป็นลำต้นแก่เข้มชื่อที่นิยมคือสีน้ำเงิน

ข้อสรุป

การเลือกความหลากหลายคุณควรคำนึงถึงความแตกต่างทั้งหมดและปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการเกษตรของมะเขือ

ดูวิดีโอ: ตอนท 10 ปลกมะเขอเปราะใหไดเงน 8 แสน (อาจ 2020).

Загрузка...