การทำสวน

พันธุ์พริกไทยไม่แน่นอน

การปลูกพริกหวานในกระท่อมหรือสวนฤดูร้อนของพวกเขามีให้ทุกคนในวันนี้มีพันธุ์และลูกผสมขายมากมายที่โดดเด่นด้วยการไม่โอ้อวดและต้านทานต่อปัจจัยภายนอก Peppers สำหรับการเพาะปลูกอุตสาหกรรมโดดเด่นในกลุ่มแยกพวกเขาสามารถ:

  • มีไว้สำหรับปลูกในพื้นที่เปิดโล่ง (นา)
  • เหมาะสำหรับปลูกในสภาพเรือนกระจกเท่านั้น

บทความนี้จะพิจารณาหมวดหมู่ของพริกที่ไม่กำหนดเวลาซึ่งมีไว้สำหรับโรงเรือนกลางแจ้งและโรงเรือนต่าง ๆ

ดูวิดีโอ: พรกไทยซลอน พรกไทยซาราวค. ปลกพรกไทยอนทรยแลวมตลาดแนนอน (อาจ 2020).

Загрузка...