การทำสวน

แครอทกลม

แครอทที่มีผลไม้กลมไม่ได้มีให้เห็นทั้งหมด แต่สามารถนำมาพิจารณาได้เท่านั้น แต่ยังปลูกได้อย่างอิสระและมีรสชาติ ผลไม้ที่น่าอัศจรรย์เหล่านี้มีรสชาติที่ผิดปกติพวกเขาจะตกแต่งโต๊ะใด ๆ และจะได้รับการยอมรับอย่างมีความสุขแม้เด็กเหล่านั้นที่ปฏิเสธที่จะกินผักรากที่ดีต่อสุขภาพนี้

ข้อสรุป

พันธุ์แครอทรอบดูดีในขวดถ้าเก็บรักษาไว้ในสลัดทั้งในขณะที่ทอดและเคี่ยวเช่นเดียวกับในซุป ลบอย่างเดียวของแครอทดังกล่าวคือผลผลิต เนื่องจากพารามิเตอร์นี้มีขนาดเล็กจึงมักให้เกรดที่ยาว

ดูวิดีโอ: วธการปลกแครอท รายละเอยดดานลาง (มิถุนายน 2020).

Загрузка...