ในการสร้างการออกแบบภูมิทัศน์และเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความสวยงามรอบ ๆ บ้านส่วนตัวคุณต้องใช้เครื่องมือเช่นเครื่องตัดหญ้า จนถึงปัจจุบันเครื่องจักรกลการเกษตรหลากหลายชนิดสามารถสร้างความสับสนให้กับเจ้าของ - ทางเลือกนั้นกว้างและหลากหลาย

บทความนี้จะตรวจสอบเครื่องตัดหญ้าของ บริษัท Bosch ที่มีชื่อเสียงระดับโลกอธิบายถึงการดัดแปลงหลายอย่างแสดงรายการข้อดีและข้อเสียของรุ่น Rotak ยอดนิยม

ดูวิดีโอ: รววเครองเลมหญาไฟฟา Bosch ART23 Easytrim นำหนกเบา คณแมบานกใชได. ยปปรวว (อาจ 2020).

Загрузка...