การทำสวน

พันธุ์ลูกผสมของแตงกวาสำหรับเรือนกระจก

แตงกวา - พืชที่ปลูกกันทั่วโลกจำนวนพันธุ์มีความหลากหลายมาก ในหมู่พวกเขาส่วนหลักถูกครอบครองโดยแตงกวาลูกผสมมีประมาณ 900 ชนิด

ดูวิดีโอ: พนธแตงกวาอสราเอล มาดกนครบ (อาจ 2020).

Загрузка...