เศรษฐกิจ

Aqua Flo สำหรับผึ้ง: คำแนะนำ

คำแนะนำในการใช้ Aqua-flo กล่าวว่ายาดังกล่าวได้รับการออกแบบมาสำหรับการรักษาสัตวแพทย์ของผึ้งจาก varroatosis - โรคทั่วไปใน apiaries และฟาร์มเลี้ยงผึ้งขนาดใหญ่ นวัตกรรมยาทำลายเชื้อโรคหญิงโดยไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อผึ้ง