การทำสวน

ถั่วลิสงเติบโตอย่างไร: ภาพถ่ายและคำอธิบาย

รัสเซียตอนกลางและโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางใต้นั้นค่อนข้างใกล้เคียงกับเงื่อนไขพื้นฐานสำหรับภูมิภาคที่มีการเติบโตของถั่วลิสง วัฒนธรรมที่ปลูกในเชิงพาณิชย์สามารถปลูกได้ในพื้นที่ที่ไม่มีน้ำค้างแข็งในช่วงต้นฤดูใบไม้ร่วง ที่บ้านคนรักปลูกถั่วลิสงแม้กระทั่งขอบหน้าต่าง

ดูวิดีโอ: ปลกถวลสง ไวทานเองแบบงายๆ แลวชวยบำรงดนใหสมบรณ (ธันวาคม 2022).

Загрузка...