เศรษฐกิจ

เท่าไหร่น้ำผึ้งที่จะออกจากผึ้งสำหรับฤดูหนาว

การเพาะปลูกของผึ้งเป็นอุตสาหกรรมที่กว้างขวางที่มีลักษณะของตัวเอง ด้วยการมาถึงของฤดูหนาวงานของคนเลี้ยงผึ้งก็ไม่สิ้นสุด พวกเขาเผชิญภารกิจในการรักษาอาณานิคมผึ้งไว้เพื่อการพัฒนาต่อไป หนึ่งในประเด็นที่สำคัญที่สุดที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการผสมพันธุ์ของผึ้งฤดูหนาวคือคำถามว่าจะทิ้งน้ำผึ้งไว้กับผึ้งในฤดูหนาวได้อย่างไร สิ่งสำคัญอย่างยิ่งคือพันธุ์ปริมาณอาหารและเงื่อนไขของการเก็บรักษาในช่วงฤดูหนาวของอาณานิคมผึ้ง

ดูวิดีโอ: ผงหนาหนาวจะบนตำๆเรยๆปาทำใหมองงายตามงาย (กันยายน 2022).

Загрузка...